Grön Telekom

Grön Telekom Det miljövänliga telefonibolaget som planterar ett träd för varje kund och år. Grön Telekom är verksamt på den svenska marknaden inom fast hemtelefoni.

Grön Telekom har en policy att bidra till välgörande ändamål med definierade och mätbara mål.

Varje kund som går över till Grön Telekom bidrar med minst ett planterat träd för varje år som kunden ringer med Grön Telekom.